Fausko Skysstasjon

    Fausko Skysstasjon er staden og ramma for den vellukka bedriftsturen, det minnerike 50 års-laget eller det bonde-romantiske bryllupet.