Annonseavisen Fjellnytt

    Hallingdals egen annonseavis!

    * Grunnet 2007 i Hemsedal
    * Utgivelsesdag, første torsdag i hver måned
    * Opplag – fra 7.000-12.000 eks./måned
    * Full distribusjon