Replan

    RePlan er et lite nettverk av selvstendige rådgivere / konsulenter med komplementær kompetanse og erfaring.

    Vår fellesnevner er engasjement og interesse for bærekraftig reiselivsutvikling – for bedrifter, reisemål, regioner og nasjonalt.