VRI

    VRI Hemsedalsløftet er et prosjekt i samarbeid med Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Høgskolen i Sør-Øst Norge samt Buskerud Fylkeskommune. Målet er World Class Service på hele destinasjonen.