Sikkerhet i sykkelløypene

Det er viktig vi alle følger regler og retningslinjer i løypene, så alle får en trygg og morsom opplevelse

Regler for sykling i Hemsedal:

 • All sykling skjer på egen risikoVelg sykkelruter ut i fra eget ferdighetsnivå. Hjelp andre som har hatt uhell eller skadet seg.
 • Vis hensyn til andre.
  Slakk farten når du møter eller kjører forbi turgåere eller andre syklister. Gjør dem oppmerksomme på at du vil forbi. Den som kommer bakfra har alltid vikeplikt. Vær spesielt oppmerksom der ruter krysser hverandre.
 • Tilpass farten.
  Sørg for at du kan stoppe for uforutsette hinder i løypa. Husk at underlaget forandrer seg avhengig av vær.
 • Gjør ikke unødvendig stopp der sikten er begrenset.
  På bakketopper, i svinger og i brattere bakker er det spesielt ugunstig å stoppe.
 • Vis respekt for naturen.
  Vis respekt for dyreliv og ikke etterlat deg søppel. Fjellterrenget er sårbart, så vi oppfordrer alle til å ferdes med varsomhet.
 • Det er syklistenes ansvar å kjenne til reglene.
  Følg gjeldende skilting og anvisninger for heiskjøring og sykling. Regelbrudd kan føre til at heiskortet blir inndratt.
 • Hjelm er obligatorisk ved sykling.
  Anbefalt beskyttelsesutstyr utover hjelm er beskyttelser for rygg, knær og albuer samt hansker til hendene.
 • Berusede personer bortvises.
  Alkohol og rus ødelegger dømmekraften og prestasjonsevnen, noe som øker risikoen for alle som ferdes på fjellet.
 • Heiskortet er personlig.
  Personer som prøver å ta heisen med andres heiskort vil få kortet inndratt.
 • Syklisten har ansvar for sine omgivelser.
  Det er syklistens ansvar å unngå skade på andre personer, heiser eller øvrige fasiliteter.

Stivettreglene

Det å ha flotte stier å sykle på er ikke en rettighet, men et privilegium. Følg NOTS (Norsk Organisasjon for Terrengsykling) retningslinjer for sti-vett.

 1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
 2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
 3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
 4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
 5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
 6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
 7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
 8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
 9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
 10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

Koronavettregler for stisykling i Hemsedal:

1. Ikke besøk Hemsedal og Tottelia Rides dersom du er pålagt karantene eller isolasjon.
2. Følg generelle råd gitt av helsemyndighetene.
3. Det oppfordres til først og fremst å sykle sammen med personer man er trygg på i den nærmeste tiden.
4. Sykler bør ikke byttes/lånes uten grundig rengjøring mellom brukere, spesielt av håndtak. Unntaket er bytte mellom nære familiemedlemmer eller personer i samme husstand.
5. Hold avstand til hverandre. Minimum 1 meter ved stillestående og 10 meter ved sykling.
6. Ingen ansamlinger av mennesker. Hold minimum 5 meters avstand til andre grupper på rasteplasser og ved stopp.
7. Følg med bakover og slipp frem raskere syklister ved å stoppe på sykkelstop eller stikryss. De som kommer bakfra skal også vise hensyn og holde god avstand ved passering.
8. Ingen «high fives» eller berøringer. Men rop gjerne «Jihoo» og oppmuntrende ord til hverandre
9. Unngå å ta unødvendige sjanser. Sykle innenfor ditt ferdighetsnivå for å unngå å belaste beredskapsfunksjoner og helsevesen.
10. Hansker og knebeskyttere anbefales, hjelm er fortsatt obligatorisk.

Vi bruker cookies for å gi deg en best mulig kundeopplevelse. Hvis du fortsetter, betyr det at du godtar bruk av informasjonskapsler.
Les mer her.